โครงการเยาวชนพลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร (ปี 2550) (บทคัดย่อ)
โครงการเยาวชนพลยุติธรรม เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (ปี 2550-2551)
(บทคัดย่อ)
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบัญชาการ
ตำรวจนครบาล (ปี 2549)
(บทคัดย่อ)
การศึกษาปัญหาที่เป็นสาเหตุการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน (ปี 2549) (Full Text)
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
กองบังคับการปราบปราม (ปี 2549)
(บทคัดย่อ)
ความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนหญิง (ปี 2543)
(บทคัดย่อ)
 
   
 
 
copyright @ 2008 suphan_tun@hotmail.com