สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการของ รร.นรต. ซึ่งจัดขึ้นที่ รร.จปร. เนื่องในงานวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร.2553 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2553

ภาพจาก www.rpca.ac.th  เมื่อ  4 ธ.ค.53

   
   
   
   
   
   
 
sinloyma@gmail.com