แสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท
สาขานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1
21 กรกฎาคม 2551

ถ่ายรูปรวมกันบัณฑิต อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ร.ต.ท.บัญชากิจ  หางนาค
พ.ต.ท.หญิง เบญจวรรณ สาเรือง (จอย)
วรณิตา ยอยรู้รอบ (อัจ)
       
 
copyright @ 2008 suphan_tun@hotmail.com