ประชุมชี้แจง ภาคใต้ตอนล่าง
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2550
ณ ห้องสมิหลา 2 โรงแรม บีพี สมิหลา บีช
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

       
       
 
copyright @ 2008 suphan_tun@hotmail.com