ประกวดระดับภาคเหนือ
   วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐
ณ ห้องบ้านแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

       
       
 
copyright @ 2008 suphan_tun@hotmail.com