ประกวดระดับภาคใต้ตอนล่าง
 วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๐
ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา

       
   
       
 
copyright @ 2008 suphan_tun@hotmail.com