โครงการเยาวชนพลยุติธรรม เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
เฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา

ประกวดระดับประเทศ
18 ธันวาคม 2550
ณ MCC HALL เดอะมอล์งามวงศ์วาน ชั้น 4

       
       
       
     
       
 
copyright @ 2008 suphan_tun@hotmail.com