นิเทศ ภาคเหนือ
รร.หมู่บ้านสหกรณ์ 2

       
รร.สันป่าตอง
       
รร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
       
รร.ศูนย์รวมบ้านกอสะเลียม
       
รร.สารภีพิทยาคม
       
รร.อนุบาลเมืองลำพูน
       
 
copyright @ 2008 suphan_tun@hotmail.com