ประชุมชี้แจง ภาคเหนือ
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2550 
ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ (uniserv) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
 
       
 
copyright @ 2008 suphan_tun@hotmail.com