Result of Work
            งานด้านนิติวิทยาศาสตร์
            งานด้านอาชญาวิทยา
            งานโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
            โครงการวิจัยต่าง ๆ
            งานสมาคมนักวิจัย
            บทความ
            ทีมงานวิจัย
 
       Institute
        กระทรวงยุติธรรม
        สำนักงานกิจการยุติธรรม
        โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
        มหาวิทยาลัยศิลปากร
        ม.ศิลปากร คณะวิทยาศาสตร
        มหาวิทยาลัยมหิดล
        สมาคมนักวิจัย
        โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
        สหกรณ์ รร.นรต.
รายงานวิชาการทะเบียนประวัติอาชญากร 12 ต.ค.51
  นรต.ตอน 1
  นรต.ตอน 2
  นรต.ตอน 3
  นรต.ตอน 4
  ตัวอย่างการทำรายงาน
แบบรายงานแผนประทุษกรรม
การวิเคราะห์แผนประทุษกรรมในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
   
แผนการสอนรายวิชา
 
การวิเคราะห์รูปแบบการกระทำผิดในคดีฉ้อโกงประชาชน (พ.ศ..2550) บทคัดย่อ  
       
   
 
 
 
 
นรต.ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 62 )
  - ตอนเรียนที่ 1
  - ตอนเรียนที่ 2
  - ตอนเรียนที่ 3
  - ตอนเรียนที่ 4
 
พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
 

 

 
 
copyright @ 2008 suphan_tun@hotmail.com