เกียรติประวัติ  
   
 
เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ได้รับรางวัลมนุษยสัมพันธ์ดีเด่นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อปี 2551
เป็นกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัย พ.ศ.2550-2552
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิจัยสาขาสังคมวิทยา ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2551 ถึง ปัจจุบัน
เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการสืบสวนติดตามคนหาย ในรายการ Life and News ทางสถานีโทรทัศน์ TNN
เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการสืบสวนติดตามคนหายในรายการ “สนามเป้าเล่าข่าว” ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการสืบสวนติดตามคนหายในรายการ “คนหลังข่าว” ทางสถานีโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ TNN
เป็นวิทยากรในรายการ “ดวงตาเพื่อดวงใจ” ของรายการวิทยุ จส.100 โดยให้ความรู้ด้านการติดตามคนหาย
 
   
 
 
copyright @ 2008 suphan_tun@hotmail.com